Üyelik Sözleşmesi (Şartlar & Koşullar)

MADDE 1. TARAFLAR İşbu Üyelik Sözleşmesi, Hacı Fettah Mahallesi Karaman Caddesi NO: 2/A Karatay/KONYA” adresinde mukim KARAMANLILAR EMLAK” ile www.karamanlilaremlak.com alan adlı internet sitesinde işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında sunulacak hizmetlerden faydalanma talebinde bulunan ve bilgileri bu Üyelik Sözleşmesi’nin Ek 1’i olan üyelik formunda (Bundan böyle “Üyelik Formu” olarak anılacaktır.) belirtilen müşteri (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır. MADDE 2. TANIMLAR Hizmet/Hizmetler: İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Ek’lerinde tanımlı olan ve KARAMANLILAR EMLAK tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder. Site: KARAMANLILAR EMLAK’a ait olan www.karamanlilaremlak.com alan adlı internet sitesini ifade eder. Hizmet/Hizmetler: “Üye” lerin “Site”de ilan yayınlamak için KARAMANLILAR EMLAK’a üyelik oluşturması kapsamında Site üzerinden ulaşacağı hizmetleri ifade eder. Kullanıcı/Kullanıcılar: İlanları incelemek için “Site” ye erişen gerçek ve tüzel kişiler. Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site” ye üye olan ve “Site” de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler” den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler. Kurumsal Üye: “Site”ye ticari ve kişisel bilgilerinin vererek üye olup ilanlarını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler (emlak ofisleri, bankalar, inşaat firmaları, yurtlar) Bireysel Üye: Siteye kişisel bilgilerini vererek üye olup ilanını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler Site: “www.karamanlilaremlak.com” alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen KARAMANLILAR EMLAK’ın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler” ini sunduğu web sitesi. Üye Profil Sayfası: Üye’nin “Site” de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler” den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa. Üçüncü Şahıs: KARAMANLILAR EMLAK dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişiler. Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) yapılan kişisel veri tanımını ifade eder. MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, KARAMANLILAR EMLAK’ın sahibi olduğu ve yönettiği Site üzerinden Üye’lerin kendilerine ait gayrimenkullerin kiralanması ve satılmasına yönelik benzeri işlemleri gerçekleştirmek istedikleri ilanlarının yayınlanması, listelenmesi ve görüntülenmesine yönelik seçeneklerin sunulmasıyla ilgili Hizmetlerin Üye’ye sunulması ile Üye’lerin Hizmetlerden faydalanmak amacıyla satın alabileceği Hizmet Paketlerinden yararlanma şart ve koşulları ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinden ibarettir. KARAMANLILAR EMLAK, Site üzerinden Üye’lerin, bahsi geçen işlemleri gerçekleştirebilmek için gerekli hak ve yetkiyi almaları şartıyla, gayrimenkullerin kiralanması ve satılmasına yönelik ilanların işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site’de yayınlanmasını ve söz konusu gayrimenkullerle ilgilenen kişilerin Site üzerinden Üye’ler ile bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. KARAMANLILAR EMLAK’ın işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üye’ye Hizmetleri sunması hiçbir şart altında ilanlar üzerinden Üye’ye elde edeceği faydaya, sistemin kesintisiz işleyeceğine veya Üye’nin belli beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir taahhüt anlamına gelmemektedir. Üye’ler ile Site’yi ziyaret ederek ilgili gayrimenkuller ile ilgilenen kişilerin kuracakları iletişim ve ilişkiden dolayı KARAMANLILAR EMLAK’ın işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında hiçbir yükümlülüğü yoktur. MADDE 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. KARAMANLILAR EMLAK, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Ek 1’inde yer alan Üyelik Formunu eksiksiz şekilde dolduran kişileri değerlendirecek ve bu kişilerin Üye olmalarını uygun bulması ve Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri usulüne uygun şekilde kabul etmesi şartıyla, ilgili kişiye Üyelik statüsü tanıyacak ve ilgili kişinin Üyelik hesabı oluşturmasına olanak sağlayacaktır. Üye, Üyelik Formunda yer alan bilgileri eksiksiz şekilde doğru olarak beyan ettiğinin ve kendisine ait olduğunun aksinin tespiti veya Üye’nin daha önceden yaptığı işlemler sebebiyle alınmış olması halinde, KARAMANLILAR EMLAK’ın üyelik başvurusunu kabul etmeme veya üyeliği iptal etme hakkı olduğunu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site’den faydalanmak için beyan edeceği , e-posta adresinin, telefonu kendisine ait olduğunu ve kendisine ait olmayan bilgilerin kullanılması sebebiyle KARAMANLILAR EMLAK nezdinde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 4.2. kendisi tarafından beyan edilen ve kendisine ait olan veya kullanımı için gerekli tüm izinlerin alındığı kredi kartı ödeme ara tercih ettiği belirlenen aylık vadelerde kabul ettiğini ve kendisi tarafından KARAMANLILAR EMLAK’a beyan edilen kredi kartı veya ödeme ilgili olarak KARAMANLILAR EMLAK’a herhangi bir başvuru olması ve/veya KARAMANLILAR EMLAK’ın, çalışanlarının, yöneticilerinin veya iş ortaklarının işbu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde, cezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve KARAMANLILAR EMLAK’ın zararını talep etmesi halinde, derhal KARAMANLILAR EMLAK’ın tüm zararını nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KARAMANLILAR EMLAK, ilişkin belirlenen aylık vade sürelerinde tahsil edemez ise zararına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Üyeliği iptal etme veya dondurma hakkına sahiptir. KARAMANLILAR EMLAK tarafından sunulan Hizmet’lerle ilişkin bedeller, aksi işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya Site’de açıkça belirtilmedikçe, sadece bir Üye için geçerlidir. 4.3. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında kendisine tanınan üyelik hakkına istinaden Site’ye yükleyeceği ilanların, ilanlarda yer alacak bilgi, fotoğraf ve video dahil tüm içeriklerin hukuka, ahlaka, kamu düzenine, yürürlükte olan tüm mevzuata ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Ek 2’sinde yer alan Kullanım Koşullarına uygun olacağını; suç teşkil etmeyeceğini ve/veya 3. kişilerin gizlilik ve telif hakları da dahil hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak gayrimenkullerin satış veya kiralanmasına ilişkin olarak ilgili ilanları vermek için gerekli hakkı ve yetkilendirmeyi aldığını ve bu durumun KARAMANLILAR EMLAK ve/veya 3. kişiler açısından hukuka aykırılık teşkil etmediğini; yayınlanacak ilan ve içeriklerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ilan ve içeriklerinin mevzuata aykırı unsurlar taşıması halinde KARAMANLILAR EMLAK’ın ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın yayınlamama veya Üyeliği iptal etme hakkına sahip olduğunu ve böyle bir durumda KARAMANLILAR EMLAK’tan herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KARAMANLILAR EMLAK’ın anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Üye, böyle bir durumda KARAMANLILAR EMLAK’ın zararını talep etmesi halinde KARAMANLILAR EMLAK’ın tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. Üye, Site’de yayınladığı ilanların linklerinin ve içeriğinin, KARAMANLILAR EMLAK tarafından ilgili ilanın görüntülenme sayısının artırılması ve/veya reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla kendi kontrolünde olmayan iş ortaklarının internet sitelerinde ve/veya kendi adına yapacağı reklam ve pazarlama çalışmalarının içeriğinde kullanılabileceği gibi Site’de yayınlanan ilan içeriğine ekleme yapmak suretiyle de bu çalışmalara yer verebileceğini; bahsi geçen link ve çalışmalarla ilgili olarak KARAMANLILAR EMLAK’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve söz konusu işbirliklerinden kaynaklanan herhangi bir ücret talebi hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder. 4.5. Üye, Site ve Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine ve Ek’lerine, Site de belirtilen tüm şart ve koşullara, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu; bu işlemlerden kaynaklanan tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.6. Üye, Site’den faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu ve kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, 3. kişilere kullandırtmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak KARAMANLILAR EMLAK’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KARAMANLILAR EMLAK’ın Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye’nin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır. 4.7. Üye, KARAMANLILAR EMLAK’ın yazılı izni olmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülükleri ile üye hesap bilgilerini kısmen veya tamamen 3. kişilere devredemez ve/veya Üye hesaplarını 3. kişilere kullandıramaz. Aksi halde KARAMANLILAR EMLAK’ın doğacak tüm maddi ve manevi zararını Üye’ye rücu hakkı saklıdır. KARAMANLILAR EMLAK, Üye’nin hesap bilgilerini 3. kişiye devrettiğini ve/veya Üye hesabını 3. kişilere kullandırdığını tespit etmesi halinde, ilgili Üye’nin hesabını hiçbir açıklama yapmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. Üye, işbu devretme ve kullandırmalar sebebiyle uğrayabileceği zararlardan ve/veya taleplerden KARAMANLILAR EMLAK’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. 4.8. Üye, KARAMANLILAR EMLAK’ın Site de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebileceğini; Üye’lerin Site’ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabileceğini ve silebileceğini, Üye’nin Site’ye yüklediği ilan ve içerikleri ve Üye’ler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi güvenlik açısından her zaman izleyebileceğini, kontrol edebileceğini ve bu ilan ve iletişimi içeriklerini işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaç doğrultusunda saklayabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 4.9. KARAMANLILAR EMLAK, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye’lere, satın aldıkları ek olarak hediye verebileceği ürün ve/veya hizmetlerin koşullarını ve kullanım süresini tek taraflı olarak belirleme hakkını haizdir. İşbu hususlarla ilgili Üye’ye bildirmeksizin kullanım süresi sonunda KARAMANLILAR EMLAK’ın tek taraflı olarak sonlandırma hakkı saklıdır. KARAMANLILAR EMLAK, her zaman Site’de çeşitli ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı sağlayabileceği gibi fiyatlarına, ödeme vadelerine ve süreleri gibi hususlara dair kampanyalar düzenleyebilir. KARAMANLILAR EMLAK, söz konusu indirimli, ücretsiz ve/veya kampanyalı ve içeriklerini tek taraflı olarak sona erdirme ve tam ve ücretli olarak sunmaya başlamaya yetkilidir. Üye, böyle bir ücretsiz, indirimli ve/veya kampanyalı faydalanması ve KARAMANLILAR EMLAK’ın belirlenen koşullara uygun şekilde bu sona erdirmesi halinde, Üye, hiçbir talep hakkı olmadığını ve KARAMANLILAR EMLAK’ın bahsi geçen ücretsiz, indirimli ve kampanyalı uygulamaya almaya ve tek taraflı kaldırmaya yetkili olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.10. Üye, KARAMANLILAR EMLAK’ın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer sağlayıcı olduğunu bildiğini ve ilgili mevzuat uyarınca Site’de yer alan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek veya hukuka aykırı olup olmadığını araştırmak ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun KARAMANLILAR EMLAK’a ait olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. 4.11. Üye, KARAMANLILAR EMLAK’ın, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağına ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğine dair taahhütleri olmadığını ve Site’nin kesintiye uğraması veya Üye’nin beklediği faydayı elde edemesi gibi durumlarda herhangi bir hak ve alacak talebiyle KARAMANLILAR EMLAK’a başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder. MADDE 5. FİKRİ MÜKİYET HAKLARI 5.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site’de yayınlayacağı ilan içeriklerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak ilgili mevzuat kapsamında 3.kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde bahsi geçen Kanunlar kapsamında korunan bir fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde hukuka uygun olarak gereken tüm izinleri, hak ve yetkiyi aldığını/alacağını ve bu izinlerin alınmasından sadece kendisinin sorumlu olduğunu; aksi halde 3. kişiler ve/veya KARAMANLILAR EMLAK nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site’de yayınlacağı ilanlarda yer alan ve korumaya tabi olan içeriklerin FSEK’in 21.ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklarının KARAMANLILAR EMLAK tarafından reklam ve pazarlama faaliyetleri ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin 4.4. maddesi kapsamında herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabileceğini işbu Üyelik Sözleşmesi ile herhangi bir ücret talep etmeksizin izin verdiğini ve bu izni vermeye hukuka uygun olarak yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2. Üye, KARAMANLILAR EMLAK’ın marka ismi ve logosu da dahil olmak üzere Site’de ve sair uygulamalarında yer alan ve FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuatlar uyarınca korumaya konu olan hiçbir içeriği, kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, kullanmayacağını ve kullandırmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, bunlara bağlı çalışmalar yapmayacağını ve Site ve uygulamalarında yer alan kod ve yazılımlara hiçbir eklemeye yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, KARAMANLILAR EMLAK’ın uğrayabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 6.1. KARAMANLILAR EMLAK, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında kendisine aktarılan Kişisel Veri’leri, Üyelik Sözleşmesi’nden doğan edimlerinin ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle ve bu ifaların yerine getirilebilmesi amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla işleyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şu kadar ki, KARAMANLILAR EMLAK, gerçek kişi Üye’nin ayrıca hukuka uygun şekilde açık rızasını almak kaydıyla kişiye ait verileri ayrıca işleyebilir; KARAMANLILAR EMLAK’ın bizzat alacağı açık rıza dahilinde işlenecek veriler işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında değildir. 6.2. KARAMANLILAR EMLAK, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki Kişisel Verileri işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan edimlerinin ifası amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince KVKK dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmaya yetkilidir. 6.3. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Site’de yayınlayacağı ilan içeriklerinde KVKK dahil ilgili mevzuat uyarınca gerekli açık rıza alınmadan veya açık rıza aranmaksızın Kişisel Verilerin işlenebilmesine yönelik KVKK’da belirtilen şartların sağlanmaması halinde, herhangi bir gerçek kişiye ait Kişisel Veriyi ilan içeriğinde kullanmayacağını aksi halde KARAMANLILAR EMLAK’ın, yöneticilerinin veya çalışanlarının herhangi bir zarara uğraması durumunda, KARAMANLILAR EMLAK’ın talebine binaen v derhal bu zararı KARAMANLILAR EMLAK’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 6.4. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi gereğince tercih ettiği Hizmet Paketine ilişkin aylık bedelin tahsil edilmesi için işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uygun şekilde KARAMANLILAR EMLAK’a ilettiği kredi kartı veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin KVKK dahil yürürlükteki mevzuat kapsamında ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için KARAMANLILAR EMLAK tarafından işlenmesine, saklanmasına ve tahsilat amacıyla çalıştığı firmalara işbu amaçla sınırlı olmak üzere aktarılmasına işbu madde ile onay verdiğini, buna ilişkin linkinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün okuduğunu ve KARAMANLILAR EMLAK tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun şekilde yapıldığını kabul ve beyan eder. 6.5. Taraflar’ın işbu madde kapsamındaki yükümlülükleri işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam eder. MADDE 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE TAZMİNAT 7.1. Üye’nin, işbu Üyelik Sözleşmesine ilişkin tamamını havale/EFT yolu ile KARAMANLILAR EMLAK’a ödemiş olması ve 7.2. KARAMANLILAR EMLAK, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın derhal etki etmek üzere tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. KARAMANLILAR EMLAK’ın Üye’nin kusuru sebebiyle doğabilecek tazmin hakları saklıdır. MADDE 8. MÜCBİR SEBEPLER İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin akdedildiği tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve KARAMANLILAR EMLAK’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla KARAMANLILAR EMLAK’ın Üyelik Sözleşmesi ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran ve hukuken mücbir sebep sayılan haller Taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. KARAMANLILAR EMLAK’ın kusuru olmaksızın yapılacak internet kesintileri de dahil olmak üzere mücbir sebepler dolayısıyla işbu Üyelik Sözleşmesi’nde bahsi geçen yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olması halinde, herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve Üye, KARAMANLILAR EMLAK’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktır. Bu durumun 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde, KARAMANLILAR EMLAK’ın, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tazminatsız şekilde feshetme hakkı vardır. MADDE 9. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi Türk Hukukuna tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul/Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklarda KARAMANLILAR EMLAK’a ait defter, kayıt, belge, bilgisayar, elektronik, sistem ve ses kayıtları ile elektronik posta yolu ile yapılan görüşmeler sırasında yetkili kişiler tarafından tutulan yazılı kayıtların HMK 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul etmişlerdir. İşbu 9 (dokuz) maddeden ve aşağıda belirtilen ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan 3 (üç) adet Ek’den ibaret Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin elektronik onay vermesi ile elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir kopyası, Üye tarafından imzalanmasını takiben ve bu surette Üye’nin de işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir kopyasını saklamasına olanak sağlanacaktır. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan düzenlemelerin uygulanmayacağı hususunda mutabıktırlar.